Αρχική

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και τα εργαστήρια του Τμήματος “Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού και Οικονομικού Δικαίου και Εφαρμογών Φορολογίας, Λογιστικής και Ελεγκτικής)” και “Διεθνής Επιχειρηματικότητα, Ηθική και Δεοντολογία και Διπλωματία“, διοργανώνουν πανελλήνιο συνέδριο με θέμα “Δίκαιο, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις“, την Παρασκευή και το Σάββατο 4 και 5 Ιουνίου 2021.

Σύνδεσμοι:

Webinar: https://zoom.us/j/95180248356

YouTube:

Παρασκευή 4/6/2021 10.00 π.μ.: https://youtu.be/kSV8Xxhl9x4

Παρασκευή 4/6/2021 5.00 μ.μ.: https://youtu.be/giPcXBVDBZ8

Σάββατο 5/6/2021 10.00 π.μ.: https://youtu.be/Ue14VDTFj2M

Facebook: https://www.facebook.com/uowm.gr/live_videos/

ΔΙΑΥΛΟΣ: https://diavlos.grnet.gr/uowm