Αίτηση Παρακολούθησης

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Παρακολούθησης (από 04/06/2021 έως 05/06/20201).

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail που θα δηλώσουν στην Αίτηση Συμμετοχής.