Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος ΔΕΟΣ:

Ε. Α. Ευαγγέλου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461068110

Email: lawandeconomics@uowm.gr